Zakładanie konta Revolut na komputerze

Konta osobiste

Czy komornik może zająć konto Revolut?

Redakcja
RedakcjaZaktualizowano: 2024-05-17
Egzekucja komornicza polega na zajęciu ruchomego i/lub nieruchomego majątku dłużnika na poczet spłaty zaciągniętych przez niego zobowiązań wobec wierzycieli. Warto jednak wiedzieć, że komornik nie może zająć dowolnych dóbr zadłużonego. Jak wygląda ta kwestia w odniesieniu do konta Revolut? Czy zgromadzone na nim środki są „bezpieczne”? Sprawdź.

Czym jest Revolut?

Revolut to platforma finansowa, która oferuje szeroki zakres usług i produktów finansowych, w tym:

 • konta walutowe,
 • karty płatnicze,
 • wymianę walut,
 • przekazy pieniężne,
 • handel akcjami i kryptowalutami,
 • inne usługi bankowe i finansowe.

Revolut wystartował jako aplikacja umożliwiająca tanie i wygodne przeprowadzanie transakcji walutowych, szczególnie korzystnych dla osób podróżujących za granicę. Dziś oferta jest znacznie szersza. Co można w niej znaleźć?

Konta walutowe: Revolut umożliwia otwarcie kilku kont w różnych walutach. Dzięki temu użytkownicy mogą łatwo przekazywać między nimi pieniądze bez konieczności płacenia wysokich opłat za przewalutowanie.
Karty płatnicze: Revolut oferuje fizyczne i wirtualne karty płatnicze, które mogą być używane do płatności stacjonarnych, online oraz do wypłat gotówki z bankomatów na całym świecie. Karty Revolut zapewniają minimalne opłaty transakcyjne lub ich brak.
Wymiana walut: użytkownicy platformy mogą wymieniać waluty bezpośrednio w aplikacji po korzystnych kursach wymiany, z minimalnymi opłatami lub nawet bez nich w ramach określonego limitu miesięcznego.
Przekazy pieniężne: platforma umożliwia bezpłatne przekazy pieniężne między użytkownikami Revolut, zarówno w tym samym kraju, jak i pomiędzy różnymi krajami.
Handel akcjami i kryptowalutami: Revolut oferuje możliwość handlu akcjami na giełdzie oraz handlu kryptowalutami bezpośrednio w aplikacji.
Revolut oferuje także inne usługi finansowe, związane m.in. z oszczędnościami, ubezpieczeniami podróżnymi, kredytami, narzędziami do zarządzania budżetem itp.

Najwięcej Polaków płaci kartami Revolut z przewalutowaniem w trakcie wakacji za granicą. Od maja do sierpnia 2023 roku ponad 900 tysięcy Polaków skorzystało z Revolut do płatności podczas lub pobytu za granicą (wzrost o 55% w stosunku do roku poprzedniego). Pozostawili w ten sposób za granicą ponad 2 miliardy zł.

Revolut zdobył popularność głównie dzięki swojej innowacyjnej platformie, niskim opłatom transakcyjnym i korzystnym kursom wymiany walut. Jest popularny wśród osób podróżujących oraz chcących łatwo i wygodnie zarządzać swoimi finansami online.

Historia Revolut w pigułce

Revolut jest startupem założonym przez Rosjanina Nikołaja Storonskiego i Ukraińca Włada Jacenkę w 2015 roku. W 2018 roku uzyskał europejską licencję bankową dającą mu zezwolenie na działalność na terenie Unii Europejskiej. Otrzymał ją od Banku Litwy, gdzie miał wówczas 150 tys. klientów.

Dzięki licencji stał się pełnoprawnym bankiem z gwarancjami środków (do kwoty 100 000 EUR w ramach europejskiego systemu gwarancji depozytów) oraz zyskał możliwość oferowania kredytów konsumenckich i dla przedsiębiorców.

Polska była pierwszym krajem na świecie, w którym Revolut uruchomił dostęp do lokalnych kart, numerów kont i działu pomocy. Co ciekawe, nasz kraj jest drugim najszybciej rosnącym rynkiem Revolut w Europie i trzecim pod względem liczby użytkowników. Na początku 2018 roku firma miała w Polsce rynku 30 tysięcy klientów. Już pod koniec grudnia tego samego roku Revolut zwiększył liczbę użytkowników w Polsce do 300 tysięcy osób.

W 2023 roku wzrost w pobieraniu aplikacji Revolut wyniósł prawie 50%, a liczba klientów w Polsce przekroczyła 3 miliony.

Jak wygląda kwestia zajęcia konta Revolut przez komornika? Sprawdź, co warto wiedzieć na ten temat.

Czym jest egzekucja komornicza?

Warto zacząć od wyjaśnienia, czym jest sama egzekucja komornicza i kiedy ma zastosowanie. Jest to czynność regulowana przez Kodeks Postępowania Cywilnego. Polega na zastosowaniu środków przymusu w celu spełnienia świadczenia przysługującego wierzycielowi od dłużnika. Egzekucja komornicza obejmuje zajęcie ruchomego i/lub nieruchomego majątku dłużnika na poczet spłacenia zaciągniętych przez niego zobowiązań.

Warto wiedzieć, że taka czynność jest ostatecznością. To znaczy, że komornik może ją przeprowadzić dopiero, gdy wszelkie środki windykacji polubownej okazały się nieskuteczne. Ponadto postępowanie egzekucyjne może być rozpoczęte jedynie wówczas, gdy wystawiono wobec dłużnika tytuł wykonawczy, czyli tytuł egzekucyjny, któremu sąd nadał klauzulę wykonalności. Przeważnie jest to wyrok bądź sądowy nakaz zapłaty.

Zajęcie konta przez komornika – na czym to polega?

Zajęcie konta bankowego przez komornika jest jedną z metod egzekucji długów. Może zostać zastosowana wobec każdego dłużnika, niezależnie od tego, z czego wynika jego zadłużenie. Takie działanie polega na przekazaniu środków pieniężnych z konta dłużnika na konto wierzyciela w celu spłaty zobowiązania.

Zajęcie konta bankowego jest jednym z etapów egzekucji komorniczej. W chwili, gdy komornik otrzymuje tytuł wykonawczy, może wystąpić do banku z wnioskiem o zajęcie rachunku bankowego dłużnika.

Bardzo ważny jest czas od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu konta. To właśnie wtedy dłużnik ma prawo do zapoznania się z treścią zawiadomienia i ewentualnego złożenia sprzeciwu, jeżeli uważa, że zajęcie konta jest nieuprawnione. Jeśli nie ma takiego sprzeciwu, komornik kontynuuje egzekucję. Bank zostaje zobowiązany do przekazania zgromadzonych środków na poczet długu.

System Ognivo a egzekucja komornicza

Ognivo to system umożliwiający komunikację online pomiędzy bankami oraz podmiotami uprawnionymi do uzyskiwania informacji objętych tajemnicą bankową i tajemnicą zawodową SKOK. To m.in. komornicy, ale także ZUS, Poczta Polska, sądy, prokuratury i wiele innych instytucji państwowych.

Uprawnione podmioty mogą sprawdzać dane zgromadzone w takim systemie. Komornik robi to przede wszystkim w momencie rozpoczynania egzekucji, ale także już w trakcie jej trwania.

Ważne! Konto Revolut dłużnika nie jest widoczne w systemie Ognivo. Komornicy nie widzą rachunków Revolut prowadzonych przez Polaków. To jednak nie oznacza definitywnie, że z tych kont nie może nastąpić egzekucja należności. Więcej na ten temat przeczytasz w dalszej części artykułu.

Jak przebiega zajęcie konta bankowego przez komornika?

Procedura rozpoczyna się, gdy komornik otrzyma tytuł wykonawczy, na podstawie którego może rozpocząć egzekucję. Zawiadamia wówczas bank o zajęciu rachunku bankowego dłużnika. Bank ma natomiast obowiązek zablokowania dostępu do środków na koncie i przekazania komornikowi informacji o wysokości środków na koncie. Komornik zdecyduje, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z potrzebami wynikającymi z zadłużeniami, jaka kwota z konta zostanie przekazana na rzecz wierzyciela.

Ważne! Komornik musi poinformować dłużnika o zajęciu jego konta bankowego. Zawiadomienie zawsze zawiera informacje o wysokości długu, tytule wykonawczym oraz danych wierzyciela. Dłużnik ma możliwość uregulowania zobowiązania, zanim konto zostanie zablokowane. Zajęcie środków, jak wspomniano, jest ostatecznością. Osoba zadłużona może tego uniknąć, nawet jeśli tytuł wykonawczy już został wystawiony.

Ile środków na koncie może zająć komornik?

Komornik może zająć konto, jednak warto wiedzieć, że nie może zająć całej kwoty, która się na nim znajduje. Byłoby to skrajnie niekorzystne dla dłużnika, który z dnia na dzień mógłby zostać całkowicie pozbawiony środków do życia. Ustawodawca wziął to pod uwagę, dlatego ustanowił tzw. kwotę wolną od zajęcia. Oznacza to, że pewna część środków zgromadzonych na rachunku jest niedostępna dla komornika i pozostaje do dyspozycji dłużnika.

Kwota wolna od zajęcia dotyczy również alimentów, emerytur czy rent (one także mogą zostać zajęte przez komornika). W przypadku takich świadczeń obowiązują jednak inne zasady dotyczące limitów środków.

Ile wynosi kwota wolna od zajęcia w 2024?

Kwota wolna od zajęcia komorniczego jest związana z minimalnym wynagrodzeniem za pracę. Wynosi ona 75% minimalnej krajowej. Od 1 stycznia 2024 r. kwota wolna od zajęcia komorniczego wynosi więc 3181,50 zł brutto, natomiast od 1 lipca do 31 grudnia 2024 r. wyniesie 3225 zł brutto. (1 lipca minimalne wynagrodzenie ma zostać podniesione).

Mowa o kwotach brutto, ponieważ zgodnie z przepisami potrącenia i egzekucje odbywają się z wynagrodzenia minimalnego netto – to znaczy po odliczeniu wszystkich składek, zaliczki na podatek dochodowy, wpłat na PPK itp.

Co istotne, w przypadku dłużników alimentacyjnych nie obowiązuje kwota wolna od potrąceń. W tym przypadku komornik ma prawo zabrać 60% wynagrodzenia dłużnika, niezależnie od wysokości jego pensji.

Blokada konta przez komornika

Komornik może zablokować konto bankowe dłużnika, zanim przystąpi do zajęcia środków. Po otrzymaniu zawiadomienia bank ma obowiązek zablokować dostęp do środków na rachunku. Blokada zostaje utrzymana do momentu uregulowania zobowiązania.

Czego nie może zająć komornik

Komornik nie ma prawa zająć rzeczy, które nie należą do dłużnika, nawet jeżeli znajdują się w jego mieszkaniu. Nie może również odebrać świadczeń z opieki społecznej, świadczenia 800 plus, 13. i 14. emerytury ani alimentów.

Z egzekucji komorniczej wyłączone są również niezbędne urządzenia użytku domowego, takie jak pralka, lodówka, stół, krzesła, łóżko, codzienne ubrania, przedmioty do praktyk religijnych, akcesoria lecznicze czy rehabilitacyjne.

Czy komornik może zająć konto Revolut?

Czas na przejście do meritum, czyli wyjaśnienie, czy komornik może zająć konto Revolut. Dobrą wiadomością dla dłużników jest to, że organy egzekucyjne w Polsce nie mają możliwość zajęcia środków zgromadzonych na takim rachunku.

Jest tak dlatego, że komornicy napotykają na trudności w bezpośrednim dostępie do kont Revolut. Wynika to ze specyfiki działania tych rachunków.

Komornik a Revolut – sprawdź trzy powody, dla których środki na koncie nie mogą zostać zajęte.

1. Brak integracji Revolut z systemem Ognivo
System Ognivo umożliwia wymianę informacji między bankami a uprawnionymi instytucjami (w tym komornikami) w celu identyfikacji rachunków bankowych osób fizycznych i prawnych.

Aktualną listę banków oraz SKOK-ów, które są połączone z systemem Ognivo, można znaleźć na stronie: centralnainformacja.pl/o-usludze/lista-uczestnikow-centralnej-informacji/.

Co ważne, Revolut nie jest zintegrowany z systemem Ognivo, ponieważ jest międzynarodową platformą finansową. W praktyce oznacza to, że komornicy nie mają automatycznego dostępu do kont prowadzonych w Revolut. Nie widzą ich w systemie Ognivo, dlatego nie mogą sprawdzić, czy dłużnik prowadzi konto Revolut ani wystąpić o jego blokadę.

Trzeba jednak mieć na uwadze, że ta sytuacja może się zmienić w przyszłości.

2. Brak możliwości zajęcia konta w zagranicznej instytucji finansowej
Kolejna kwestia dotyczy uprawnień komorników. Revolut ma europejską licencję bankową, którą uzyskał od Banku Litwy. Umożliwia mu ona działanie w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), w tym także w Polsce. Revolut nie jest jednak traktowany jak polski bank, ponieważ licencja nie została wydana bezpośrednio przez polski organ nadzorczy. To oznacza, że Revolut w Polsce funkcjonuje jedynie na podstawie europejskiego paszportu finansowego, umożliwiającego świadczenie usług transgranicznych.

Komornik może zajmować wyłącznie konta zarządzane przez banki zarejestrowane na terytorium Polski. Blokada konta prowadzonego przez zagraniczną instytucję finansową, w tym Revolut, nie jest dopuszczona przepisami – nawet jeśli właścicielem rachunku jest obywatel naszego kraju.

3. Revolut nie ma polskich numerów kont
Numer IBAN przypisany do kont Revolut prowadzonych w złotówkach (PLN) jest dostarczany przez belgijski Aion Bank na zasadzie współpracy z firmą Revolut. Umożliwia to klientom korzystanie z polskiego numeru IBAN.

Polski numer konta, który użytkownicy widzą w swojej aplikacji Revolut, pełni wyłącznie funkcję techniczną. Konto Revolut nie jest więc standardowym rachunkiem bankowym w tradycyjnym rozumieniu. Można go określić jako narzędzie technologiczne służące do zarządzania środkami i realizacji operacji finansowych. To sprawia, że polski komornik nie ma bezpośredniej możliwości sprawdzenia konta w ramach procedur egzekucyjnych.

Czy komornik może zająć konto Revolut – podsumowanie

Użytkownicy Revolut w Polsce mogą być spokojni o swoje środki, nawet jeśli popadną w długi i rozpocznie się wobec nich egzekucja komornicza. Wynika to przede wszystkim z:

 • braku integracji Revolut z systemem Ognivo,
 • międzynarodowego statusu Revolut,
 • specyficznego charakteru konta technicznego.

Trzeba jednak mieć świadomość, że ta sytuacja może się zmienić. Jeśli zostaną podpisane nowe umowy międzynarodowe dotyczące statusu firmy Revolut bądź innych kwestii związanych z dostępem do danych o kontach, dłużnicy przestaną być bezpieczni.

Warto również podkreślić, że niezwykle ważne jest odpowiedzialne zarządzanie swoim budżetem. Problemy z płynnością finansową mogą niekiedy wynikać z niezależnych przyczyn, jednak warto sumiennie dążyć do unikania zadłużenia. Przeniesienie środków na konto Revolut pozwoli chwilowo uwolnić się od ryzyka egzekucji komorniczej jednak nie stanowi rozwiązania problemów. Komornik „nie odpuści”, tylko będzie szukać innych metod zajęcia Twoich dóbr. Nie ma sensu się na to narażać

Podsumowanie

 • Revolut to firma działająca w Polsce na podstawie litewskiej licencji. Umożliwia prowadzenie konta walutowego, dostęp do usługi przewalutowania, kredytów, handlu akcjami i wielu innych usług.
 • W Polsce z Revolut korzysta już kilka milionów użytkowników. Takie konto przydaje się szczególnie za granicą, ponieważ daje szansę uniknięcia kosztów przewalutowania podczas płacenia za towary i usługi poza Polską (w wybranych krajach).
 • Egzekucja komornicza polega na zajęciu środków ruchomych i/lub nieruchomych w celu spłaty zadłużenia wobec wierzyciela.
 • Egzekucję prowadzi komornik na podstawie tytułu wykonawczego.
 • Wiele osób trzyma pieniądze na koncie Revolut, aby uniknąć egzekucji komorniczej.
 • Komornik rzeczywiście nie ma dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku Revolut. Wynika to m.in. ze statusu tej firmy w naszym kraju.
 • Konto Revolut nie jest połączone z systemem Ognivo, czyli narzędziem umożliwiającym przesyłanie danych między bankami i instytucjami państwowymi (w tym komornikami). To sprawia, że taki rachunek nie jest widoczny w systemie.

FAQ Najczęściej zadawane pytania

1
Popadłem w długi i czeka mnie egzekucja komornicza. Czy komornik może zabrać mi wszystko?

Nie, ponieważ komornik działa zawsze w ramach określonych przepisów. Te z kolei dokładnie regulują, jakie środki mogą zostać zajęte, a które temu nie podlegają. Nie musisz się obawiać, że organ egzekucyjny zabierze Ci urządzenia i wyposażenie niezbędne do codziennego życia (np. lodówkę, łóżko, sprzęt rehabilitacyjny i wiele innych). Komornik nie może także zająć świadczeń, takich jak 800+ czy przeznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami. Nie ma także prawa do zablokowania wszystkich środków na Twoim koncie. Może to zrobić do określonej kwoty, czyli maksymalnie do 75% wynagrodzenia minimalnego brutto. Jeśli z kolei Twoje długi wynikają z unikania alimentów, organ ma prawo do zablokowania 60% Twojej pensji, niezależnie od jej wysokości

2
Czy komornik może sprawdzić, że mam konto Revolut?

Nie, ponieważ do weryfikacji kont dłużników organy egzekucyjne używają systemu Ognivo. Rachunki Revolut nie są widoczne w takim systemie. Komornik nie ma zatem możliwości, aby dowiedzieć się, że trzymasz pieniądze na takim koncie, ani ile ich masz.

3
Czy jeśli mam pieniądze na koncie Revolut, nie grozi mi egzekucja komornicza?

Nie do końca. Zadaniem komornika jest zajęcie środków na poczet spłaty długu. Jeśli nie może ich pobrać z Twojego konta, będzie szukał innych możliwości. Może np. zająć Twoje mienie ruchome, takie jak samochód czy urządzenia, a nawet mienie nieruchome (dom, budynek firmy). Unikanie spłaty długu poprzez korzystanie z konta Revolut może być skuteczne przez pewien czas. Nie jest jednak rozwiązaniem, które uwolni Cię od długów i zapewni „spokój od komornika”. Nie należy tego więc traktować jako domyślnej opcji dla osób zadłużonych. Znacznie lepiej porozumieć się z organem egzekucyjnym i wyrazić chęć uregulowania długu na dogodnych warunkach.

Redakcja
Redakcja
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w finansach, dzięki czemu możemy tworzyć eksperckie treści dla naszych czytelników. Tworzymy zespół ekspertów, który każdego dnia pomaga podejmować Ci ważne decyzje.
Uśmiechięta paraSprawdź wszystkie oferty kont osobistych

19 banków w jednym miejscu!

Porównaj konta