przelew internetowy

Konta osobiste

Sesje ING – sesje Elixir przychodzące i wychodzące

Redakcja
RedakcjaZaktualizowano: 2024-03-18
Transakcje bezgotówkowe są obsługiwane przez elektroniczny system rozliczeń między bankami. Pozwala on na bezpieczne realizowanie różnych operacji finansowych w mniej niż 24 godziny. W systemie uczestniczą wszystkie polskie bank, w tym również ING Bank Śląski. Sprawdź czym są sesje ING i w jakich godzinach się odbywają.

Sesje ING a system Elixir

Wszystkie przelewy krajowe w PLN są realizowane za pośrednictwem elektronicznego systemu płatności międzybankowych Elixir utworzonego przez Krajową Izbę Rozrachunkową (KIR). Spełnia on europejskie standardy w zakresie obsługi transakcji bezgotówkowych. Do szyfrowania przetwarzanych informacji wykorzystuje elektroniczny podpis Szafir zapewniający wszystkim użytkownikom bezpieczeństwo i nienaruszalność danych.

Realizacja transakcji w ramach systemu Elixir odbywa się nieprzerwanie przez całą dobę, przez wszystkie dni w roku. Poszczególne przelewy są wykonywane i księgowane podczas specjalnych sesji przychodzących i wychodzących, które odbywają się w ciągu dnia. Pozwala to zachować odpowiednią płynność finansową osób fizycznych, przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Umożliwia szybkie i bezpieczne wykonywanie rozliczeń międzybankowych oraz gwarantuje sprawną wymianę komunikatów płatniczych.

Wśród bezpośrednich uczestników systemu Elixir znajduje się również ING Bank Śląski S.A. (numer rozliczeniowy 10500002) obecny na polskim rynku finansowym od 1 lutego 1989 roku. Instytucja cieszy się dużym zaufaniem konsumentów od kilkudziesięciu lat, co świadczy o jej rzetelności i wysokim poziomie obsługi klienta.


Warto wiedzieć! Krajowa Izba Rozrachunkowa to instytucja pełniąca funkcję pośrednika rozliczeń międzybankowych. Odpowiada za wymianę i rejestrację zleceń płatniczych oraz ustalanie zobowiązań między instytucjami finansowymi. Została powołana w 1992 roku przez Związek Banków Polskich, Narodowy Bank Polski i 16 banków. Dokładny zakres jej obowiązków precyzuje Ustawa o Prawie Bankowym z dnia 29 sierpnia 1997 roku.


Czym są sesje ING?

Sesje ING umożliwiają szybkie realizowanie operacji uznaniowych i obciążeniowych w PLN. Określają one konkretne pory, w których instytucje finansowe zlecają wykonanie transakcji i odbierają przelewy.

 • Sesje wychodzące ING — transakcje wysyłane z rachunku nadawcy w godzinach określonych przez bank.
 • Sesje przychodzące ING — operacje odbierane przez odbiorcę w godzinach określonych przez bank.

Od poniedziałku do piątku odbywają się 3 sesje wychodzące i 3 sesje przychodzące, czyli łącznie 6 sesji. Wyjątkowo 24 grudnia i ostatniego dnia roboczego roku są realizowane wyłącznie 2 sesje wychodzące i 2 sesje przychodzące. Każdą z sesji wykonuje się o określonej porze w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych.


Warto wiedzieć! System Elixir działa nieprzerwanie od prawie 30 lat. Powstał we współpracy z różnymi bankami i stanowi bardzo ważny element polskiej infrastruktury sektora bankowego. Gwarantuje szybką i bezpieczną realizację każdej zleconej płatności.


Jak działają sesje ING?

Sesje ING bazują na systemie Elixir i są realizowane zgodnie z jego założeniami. Do wysyłania, odbierania i księgowania rozliczeń międzybankowych wykorzystują zasadę kompensaty transferów (tzw. model wielostronnego nettingu). Dzięki niemu transakcje mogą odbywać się według określonego harmonogramu i bez żadnych opóźnień.

Sposób realizacji sesji Elixir obrazuje poniższy schemat.

 1. Nadawca zleca realizację transakcji.
 2. Bank nadawcy przekazuje polecenie przelewu do KIR podczas sesji wychodzącej.
 3. Trwa przeprowadzanie i rozliczanie operacji w systemie Elixir w ramach sesji rozliczeniowych.
 4. Bank odbiorcy odbiera przelew w czasie sesji przychodzącej.
 5. Środki księgują się na rachunku odbiorcy.

Cały proces wydaje się dość skomplikowany, jednak w rzeczywistości odbywa się on całkowicie bezobsługowo. Prześledzenie tej procedury pozwala dostrzec złożoność całego systemu rozliczeniowego i uzmysławia, jak wiele usług finansowych jest realizowanych poza kontrolą konsumenta.

Harmonogram sesji rozliczeniowych Narodowego Banku Polskiego

Sesje rozliczeniowe Narodowego Banku Polskiego odbywają się według określonego harmonogramu. Każdego dnia rozpoczynają się o tej samej godzinie. Dokładny terminarz przedstawia poniższa tabela.

EtapSesja ISesja IISesja III
Otwarcie wejścia16:00 (dzień poprzedni)9:30 (dzień rozliczeniowy)13:00 (dzień rozliczeniowy)
Zamknięcie wejścia 9:3013:3016:00
Przetwarzanie i rozliczenie 9:30–10:3013:30–14:3016:00–17:00
Rozrachunek10:30–11:0014:30–15:0017:00–17:30
Wyjścieod 11:00od 15:00od 17:30
Raportypo 11:00po 15:00po 17:30

Godziny podane w wierszu „Otwarcie wejścia” określają chwilę rozpoczęcia danej sesji. Precyzują, kiedy rozpoczyna się przetwarzanie i rozliczanie konkretnej transakcji. Z kolei godziny w „Zamknięcie wejścia” informują o momencie zakończenia całego procesu, a w „Rozrachunek” — czas przekazania pieniędzy do odbiorcy.

Czy to oznacza, że wszystkie przelewy zlecone w godzinach 9:30-13:30 dotrą na wskazany numer rachunku jeszcze tego samego dnia? Nie koniecznie. Finalny czas zaksięgowania operacji na koncie odbiorcy zależy w głównej mierze od rozkładu sesji przychodzących i wychodzących danego banku.

Harmonogram sesji Elixir ING

Przy określaniu czasu zaksięgowania przelewu, trzeba uwzględnić nie tylko harmonogram sesji NBP, ale również plan realizacji sesji wychodzących i przychodzących banku nadawcy i odbiorcy. W banku ING sesje Elixir są realizowane według poniższego schematu.

EtapSesja wychodzącaSesja przychodząca
Sesja 1.8:1011:00
Sesja 2.11:3015:00
Sesja 3.14:3017:30

Przykład. Pan Grzegorz ma konto w ING Banku Śląskim i we wtorek o 10:20 zlecił wykonanie przelewu do kolegi. Transakcja wykonana przez mężczyznę trafi do systemu Elixir w 2. sesji trwającej od 9:30 do 13:30. Następnie po godzinie 15 zostanie przekazana dalej, do odbiorcy. Na rachunku kolegi zaksięguje się jeszcze tego samego dnia wieczorem.


Warto wiedzieć! Przelewy wewnętrzne w ING Banku Śląskim nie wykorzystują systemu Elixir i są realizowane natychmiastowo. Dzięki temu po przekazaniu środków na rachunek osoby prowadzącej kontro w tym samym banku pieniądze u odbiorcy księgują się niemal od razu.


Ile płaci się za przelew w ING?

Każdy bank indywidualnie określa wysokość opłat za przelewy. Obecnie realizacja większości złotówkowych transakcji krajowych nic nie kosztuje, o ile zleci się je samodzielnie w aplikacji mobilnej lub za pośrednictwem bankowości internetowej. Niestety, ale przelewy ekspresowe i zagraniczne mogą generować pewne wydatki. Dokładne stawki za przelewy w ING przedstawia poniższa tabela.

Opłaty za przelewy w ING

Rodzaj przelewuOddział bankuBankowość internetowaBankowość internetowa — przelew na telefon
Przelew wewnętrzny9 zł0 zł0 zł
Przelew krajowy w PLN 9 zł0 zł0 zł
Przelew krajowy Express Elixir---
Przelew w walucie EUR na rachunek w innym banku poza krajem na terenie jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)9 zł0 zł-
Przelew w walucie EUR na rachunek w innym banku poza krajem i poza terenem jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA) oraz przelew w walucie innej niż EUR na rachunek w innym banku poza krajem50 zł50 zł-
Polecenie przelewu SEPA (przelew walutowy w EUR) –przelew europejski9 zł0 złnie dotyczy
Przelew TARGET (przelew DZIŚ) (przelew walutowy w EUR) – przelew europejski na rachunek w innym krajowym banku i poza krajem39 zł30 złnie dotyczy
Polecenie przelewu w walucie obcej (przelew walutowy w kraju w walutach innych niż w PLN i EUR)50 zł40 zł-

Na podstawie danych z tabeli można wywnioskować, że dużo bardziej opłaca się wykonywać transakcje samodzielnie, niż z pomocą pracowników banku. Jeśli zależy Ci na oszczędnościach i zminimalizowaniu opłat za przelewy ekspresowe i zagraniczne, korzystaj jak najczęściej z bankowości internetowej i mobilnej,

Podsumowanie

 • Wszystkie przelewy krajowe w PLN są realizowane za pośrednictwem elektronicznego systemu rozliczeń międzybankowych Elixir.
 • Autorem systemu Elixir jest Krajowa Izba Rozrachunkowa.
 • W ramach systemu Elixir każdego dnia roboczego odbywają się 3 sesje wychodzące i 3 sesje przychodzące.
 • Sesje Elixir są realizowane w godzinach porannych, popołudniowych i wieczornych.
 • W ING Banku Śląskim wychodzące sesje rozliczeniowe odbywają się o 8:10, 11:30 i 14:30, a przychodzące o 11:00, 15:00 i 17:30.

FAQ

1
W jakich godzinach są sesje w ING?

Sesje wychodzące w ING są realizowane o godzinie 8:10, 11:30 i 14:30. Sesje przychodzące odbywają się zaś o 11:00, 15:00 i 17:30.

2
Czy przelew wysłany w piątek dojdzie w sobotę?

Zwykłe przelewy realizowane w ramach systemu Elixir nie są przetwarzane i rozliczane w dni wolne, soboty, niedziele i święta. Szansę na zaksięgowanie transakcji od razu po jej zleceniu, także w soboty, masz wyłącznie w przypadku przelewów na telefon BLIK i przelewów Express Elixir.

3
O której godzinie najpóźniej może przyjść przelew z ING?

Przykładowo przelew wykonany w poniedziałek z ING do godziny 14:30 zostanie zrealizowany w tego samego dnia w ramach 3. sesji przychodzącej Elixir, która trwa od 13:00 do 16:00. Transakcje zlecona po 14:30 odbędzie się w czasie 1. sesji kolejnego dnia roboczego (we wtorek) trwającej do 9:30 rano. Czas zaksięgowania na rachunku odbiorcy zależy od godzin sesji przychodzących danej instytucji.

4
Kiedy dotrze przelew z banku ING Banku Śląskiego?

Czas oczekiwania na przelew z ING zmienia się w zależności od rodzaju transakcji i godziny zlecenia operacji. Najszybciej są realizowane przelewy na telefon BLIK i przelewy Express Elixir, które trafiają od razu na konto odbiory. Najdłużej zaczekasz na standardowy przelew.

5
Co to znaczy Elixir?

Elixir to elektroniczny system rozliczeń między bankami, który umożliwia sprawne wykonywanie przelewów w złotówkach. Działa według ściśle określonego harmonogramu realizowanego każdego dnia roboczego. Składa się z 3 sesji, otwieranych i zamykanych w określonych godzinach. Zakwalifikowane do nich transakcje są przetwarzane i rozliczane zgodnie ze schematem. System Elixir zapewnia bezpieczeństwo i płynność operacji finansowych przeprowadzanych przez osoby fizyczne, firmy i banki.

Redakcja
Redakcja
Posiadamy wieloletnie doświadczenie w finansach, dzięki czemu możemy tworzyć eksperckie treści dla naszych czytelników. Tworzymy zespół ekspertów, który każdego dnia pomaga podejmować Ci ważne decyzje.
Uśmiechięta paraSprawdź wszystkie oferty kont osobistych

19 banków w jednym miejscu!

Porównaj konta